Spring til indhold

Vision og Mål

Samarbejde om effektivisering af arbejdsgange/beslutningsprocesser og optimering af ydelser til borgerne på baggrund af teknologiske og digitale løsninger

VIS 2015 - 2018 er et samarbejde på velfærdsområdet mellem 14 kommuner i Region Sjælland. VIS blev etableret i 2012.

VelfærdsInnovation handler om nye ideer, der omsættes til praksis og skaber værdi. De udgør et brud med tidligere praksis, og er med til at skabe værdi for institutionernes kerneområder.

Kommunerne samarbejder om at udbrede teknologiske løsninger (ofte kombineret med digitale løsninger) til effektivisering af eksisterende arbejdsgange/beslutningsprocesser samt til optimering af velfærdsydelser til borgerne. Løsningsrummet i de enkelte samarbejdsprojekter er oftest bredere end selve de teknologiske løsninger.

VIS leder et program af prioriterede tværkommunale og tværsektorielle samarbejdsprojekter om velfærdsteknologiske løsninger, der hver især bidrager til nedenstående mål. Programmet tager afsæt i forskellige behov på hhv. ældreområdet, sundhedsområdet, handicapområdet og psykiatriområdet i kommunerne. Der deltager typisk 6-7 kommuner i hvert samarbejdsprojekt. Fordelene ved tværkommunale samarbejder beskrives i næste faneblad.

Vision

Styrke udvikling, afprøvning, implementering og udbredelse af velfærdsteknolgiske services hos de deltagende kommuner

Mål

  • At skabe gevinstrealisering hos kommunerne
  • At forbedre services til borgerne
  • At forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne
  • At bidrage til at skabe vækst hos virksomheder


Feedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen