Spring til indhold

Tværkommunalt samarbejde

Merværdi ved tværkommunalt samarbejde

Der er forskellige gevinster at høste ved tværkommunalt samarbejde omkring velfærdsinnovation. Kommunerne kan bl.a.:

  • facilitere tværkommunal vidensdeling mellem eksperter i driften om løsning af udfordringer med ændring af arbejdsgange, tilpasning af organisatoriske forhold og tekniske problemer. Ofte sidder eksperterne alene med sådanne udfordringer og overvejelser i egen kommune. Ledere og medarbejdere kan løbende vidensdele med kollegaer i andre kommuner om hhv. ændringer af arbejdsgange, fastholdelse af arbejdsgangændringer, identificering af nye borgere i udvalgte målgrupper, valg af teknologiske løsninger, vurderinger af driftssikkerhed ved løsninger, og valg af tilgange til implementering af velfærdsteknologiske løsninger
  • lave storskala implementering og udbredelse af hhv. velfærdsteknologiske løsninger, ændrede beslutningsgange, ændrede arbejdsgange for medarbejdere og tilpassede ydelser til borgere
  • lave storskala afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger, herunder afprøvning af mulige organisatoriske ændringer ved forskellige typer af løsninger samt validitet af forskellige teknologiske løsninger mm.
  • igangsætte implementerings- og afprøvningsprojekter på baggrund af et omfattende beslutningsgrundlag. Herunder beskrivelse af kvalitative parametre, business case og risikovurdering
  • udarbejde fælleskommunale generiske standarder, såsom instruktioner
  • stå sammen omkring udviklingsprojekter på det kommunale område, herunder løsning af fælles tekniske udfordringer i samarbejde med industrien
  • tage fælles initiativ til at udvikle nye tværsektorielle samarbejdsprojekter med Region Sjælland med afsæt i kommunale behov inden for sundheds- og psykiatriområdet
  • tage større risici. Det er en gammel kliché, at ledere er bange for nederlag og begå fejl. Det kan forhindre dem i at løbe de nødvendige risici for at innovere. Men velfærdsinnovation kræver, at lederne er åbne for at eksperimentere. Der er et ordsprog, der siger 'start small, fail fast and scale fast'. Virkeligheden er, at nogle fremgangsmåder vil lykkes, og nogle fremgangsmåder vil fejle. Selvom andre kommuner er lykkedes med at gevinstrealisere ved at implementere en særlig velfærdsteknologisk løsning, kan en kommune ikke vide, om den vil lykkes med det, fordi implementeringsprocessen ofte vil kræve lokale tilpasninger. I et tværkommunalt samarbejdsprojekt har fageksperterne mulighed for løbende at sparre med hinanden om, hvordan de rette fejl og udfordringer i forbindelse med en særlig tilgang til implementering af en velfærdsteknologisk løsning. 


Feedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen