Spring til indhold

Strategisk Styregruppe

Udstikker den strategiske retning for projekter og aktiviteter

Udover at sætte den strategiske retning for VelfærdsInnovation Sjælland varetager den Strategiske Styregruppe relationen til de 14 kommuner. Hertil kommer, at den Strategiske Styregruppe vælger hvilke velfærdsteknologiske projekter, der skal igangsættes, og følger fremdriften i de enkelte projekter.

Den Strategiske Styregruppe har desuden ansvar for at følge udviklingen indenfor velfærdsteknologi på landsplan. Herunder sikre at VelfærdsInnovation Sjælland ikke kommer i konflikt med landspolitiske meldinger på området.

 

 

Thomas Eriksen (Styregruppeformand)

Faxe Kommune

Kommunaldirektør

Dorte Saabye

Solrød Kommune

Direktør, Social- & Sundheds- & FritidsområdetFeedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen

Link til Region Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland er samlokaliseret med Region Sjælland på Næstved Sygehus.