Spring til indhold

Hasse Petersen

Projektleder med ansvar for at betjene Styregruppen samt ansvar for at implementere VIS' handlingsplan i forhold til Styregruppen.

Opgaverne indebærer:

- at forberede Styregruppemøderne i VIS og løse opgaver relateret til ledelsen af VIS

- at fungere som det daglige bindeled til kommunerne såvel som til forskellige samarbejdspartnere

- at kvalitetssikre projektporteføljen så tids- og projektplaner overholdes, arbejdsgrupper på tværs af kommuner koordineres, og målstyring og evaluering af projekterne gennemføres

- at igangsætte projekter samt lede dem i de første projektfaser (planfase og forløbsstudiefase 1), inden der er mulighed for overdragelse

- at udarbejde projektindstillinger og business cases i samarbejde med kommunerne til den Strategiske Styregruppe, som skal bruges til at udvælge nye tværkommunale og tværsektorielle samarbejdsprojekter

- at lede processer om udpegning af nye projektideer, som skal beskrives nærmere, inden de indstilles til Styregruppen. Herunder afholde inspirationseminarer om projektideer i samarbejde med kommunerne

- at samarbejde med eksterne partnere om ideer til mulige tværkommunale og tværsektorielle projekter, herunder med Region Sjælland, virksomheder og sygehuse

 Feedback

Sidst opdateret

17.04.2018

Ansvarlig redaktør

Hasse Petersen

Hasse

Hasse kan kontaktes på:

 

Telefon: +45 7236 7467

Email:     haspe@holb.dk